(Tư vấn bán hàng 24/7: Nguyễn Hùng)

Thông báo Khách hàng trúng thưởng ngày vàng dịch vụ

Như vậy là 7 tuần của chương trình Ngày vàng dịch vụ đã đi qua, VinhFord đã tìm ra 7 vi khách hàng may mắn nhất trúng giải:

1. Khách hàng Nguyễn Kim Cương

Nghĩa Đàn – Nghệ An | SĐT: 0978.378.xxx – Biển số xe: 37C 31xxx

2. Khách hàng Thái Bá Thắng

TP Vinh – Nghệ An | SĐT: 0989.731.xxx – Biển số xe: 37C 30xxx

3. Khách hàng Thái Văn Huy

Hà Tĩnh | SĐT: 0945.520.xxx – Biển số xe: 38A 06xxx

4. Khách hàng Nguyễn Duy Trình

Hà Tĩnh | SĐT: 0963.020.xxx – Biển số xe: 38A 21xxx

5. Khách hàng Đặng Văn Dũng

Hà Tĩnh | SĐT: 0914.877.xxx – Biển số xe: 38C 09xxx

6. Khách hàng Lê Thị Thùy Linh

TP Vinh | SĐT: 0982.7xx.xxx – Biển số xe: 37C 30xxx

7. Khách hàng Lô Văn Lâm

Quế Phong | SĐT: 0979.855.xxx – Biển số xe: 37A 25xxx

 0981.123.737