ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

Bạn có thể đăng ký với đại lý Vinh Ford qua số Hotline: 0981.123.737 hoặc điền vào mẫu dưới đây và gửi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận ngày và thời gian đăng ký lái thử của bạn. Xin cảm ơn!